Pastai Homity

Gan
Lyndon Gee
45 - 60 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
4

Pastai agored traddodiadol Gorllewin Lloegr, sy’n rhad ac yn syml i’w wneud. Gellir bwyta’n gynnes, neu’n oer, yn ddelfrydol am cinio neu picnic.

Defnyddio bwyd sy’n weddill- Gellir ychwanegu tatws wedi’u berwi/rhostio a thatws trwy eu croen. Llysiau eraill wedi’u coginio megis brocoli, blodfresych, ffa Ffrengig a phwmpen. Cyw iar wedi’i goginio, hefyd.

Amrywio-Defnyddiwch unrhyw gaws megis caws enwyn neu gaws gafr. Defnyddiwch ellyg yn lle afalau ac ychwanegu cnau Ffrengig. Gallech chi ychwanegu bacwn/ham mwg, selsig o Sbaen neu gorbenfras mwg.

Blas ychwanegol- Ychwanegwch berlysiau megis basil, persli, oregano, seifys neu daragon a rhoi ynddo lwyaid de o fwstard Dijon, past cyri neu arlleg wedi’i wasgu.

Rhewi-Gadewch y pastai i oeri am ryw awr a'i rannu'n ddognau cyn ei ddodi mewn blwch aerglos ac arno label i'w gadw yn y rhewgell. Dylech chi ei ddadrewi dros nos a'i fwyta cyn pen 24 awr wedyn. Mae modd ei aildwymo yn y meicrodon neu mewn papur arian yn y ffwrn, gan ofalu ei fod yn boeth iawn cyn ei fwyta.

Heb gig na chynnyrch llaeth- Defnyddiwch fadarch neu doffw mwg yn lle’r bacwn. Defnyddiwch gaws hufen sydd wedi’i wneud o laeth soia yn lle’r wy a’r llaeth.

Cyngor Alergedd- Mae modd defnyddio blawd heb glwten, caws heb lactos a llaeth soia.

% CMD (Canllaw Meintiau Dyddiol): Caloriau 532; Siwgr (g) 10; Braster (g) 32; Braster Dirlawn (g) 10; Halen (g) 1.5; Ffibr (g) 6.

Rhewi
Yes
Cynhwysion
150g (5oz) o flawd (plaen neu heb glwten)
75ml (2floz) olew blodau’r hael neu olew llysiau
50ml (1½floz) o ddwr oer
Halen a phupur
250g (8oz) o wreiddlysiau (megis tatws, moron neu foron gwynion) wedi’u coginio
2 wnionyn neu genhinen wedi’u torri (150g/5oz)
2 afal yn eu croen, wedi’u torri (200g/7oz)
3 tafell o facwn wedi’u malu (100g/3oz)
75ml (2floz) o laeth, hufen neu iogwrt plaen
100g (3oz) o gaws wedi’i ratio
1 wy
cyfarwyddiadau
Rhaid cymysgu’r blawd, yr olew, y dwr a’r halen i wneud toes. Rhowch y toes yn yr oergell o dan gaead am 15 munud wedyn. Yna, fe ddylech chi wasgaru ychydig o flawd arno i rowlio nes ei fod yn ½ cm (¼in) o drwch fel y bydd yn gorchuddio gwaelod ac ochrau tun 20cm x 4cm (8in x 1½ in) rydych chi wedi taenu ychydig o olew ynddo.
Yn y cyfamser, rhowch lwyaid o olew mewn padell a ffrio, gyda’r bacwn a’r wniwn nes eu bod yn frown, gan eu troi’n aml. Ychwanegwch yr afalau a’r tatws, a’u coginio am 3-4 munud eto gan barhau i’w troi’n aml.
Ychwanegwch y llaeth, ¾ o’r caws a thipyn o halen a phupur, gan droi’r cyfan am funud cyn dodi’r wy ynddo. Yna, llenwch leinin toes y tun â’ch cymysgedd.
Rhowch weddill y caws arno a’i adael yn y ffwrn am 20-25 munud (trydan: 180°C/400ºF, nwy: 6) nes ei fod yn frown.