Pastai Twrci a Llugaeron

Gan
LFHW
30 - 45 Munud
Canolradd
yn gwasanaethu
6

Gwnewch y gorau o’r bwyd sydd dros ben ar ôl eich cinio Nadolig trwy gyfuno twrci wedi ei goginio, saws llugaeron a stwffin yn y pasteiod nadoligaidd hyn. Hefyd mae’n bosibl eu rhewi cyn eu coginio, felly fydd dim rhaid gwastraffu dim ohonynt os nad ydych eisiau eu bwyta i gyd ar unwaith.

Rhewi
Yes
Cynhwysion
Pecyn 500g o does crwst brau
200g (7 owns) o dwrci dros ben, wedi ei dorri’n ddarnau
2 llond llwy fwrdd o saws llugaeron
6 pelen stwffin dros ben, wedi eu torri’n fras â chyllell (140g)
50g o gaws meddal braster isel
75g (3 owns) o bys wedi eu rhewi ac wedi eu dadmer
1 wy canolig wedi ei guro.
cyfarwyddiadau
Twymwch y ffwrn ymlaen llaw i 200oC, nwy marc 6.
Rholiwch y toes allan a’i dorri yn gylchoedd 6 x 17cm (7’’).
Cymysgwch y twrci, y saws llugaeron, y stwffin, y caws meddal a’r pys gyda’i gilydd a rhannu’n cymysgedd rhwng y cylchoedd crwst. Brwsiwch yr ymylon gydag wy. Tynnwch yr ymylon at ei gilydd a’u gwasgu gan eu selio’n dda a gwneud siâp pastai.
Rhowch y pasteiod ar hambwrdd coginio, gyda’r ymylon a seliwyd at i fyny, a brwsiwch wy drostynt. Pobwch nhw am 20 i 25 munud nes y maen nhw’n frown golau.