Pasteiod Stwnsh Cinio Rhost

Gan
HOFFI BWYD CASÁU GWASTRAFF
45 - 60 Munud
Canolradd
yn gwasanaethu
1

Dyma bryd bach taclus sy’n eich galluogi i fod yn greadigol gyda bwyd dros ben. Gallwch fwyta’r pasteiod yn boeth neu eu coginio y noson cynt a mynd a nhw yn oer i’r gwaith i ginio. I gael y canlyniadau gorau cadwch eich llysiau dros ben yn yr oergell ar ôl eu rhostio, nes y byddwch eu heisiau ar gyfer y rysáit hwn.

Rhewi
Yes
Cynhwysion
½ pecyn o grwst byr parod i’w rolio
100 gram o gig cyw iâr, cig oen neu borc; wedi ei goginio a’i dorri’n giwbiau hanner modfedd
1/2 moronen wedi ei choginio
1 daten rhost wedi ei choginio
50 gram o swejen wedi ei choginio
10 gram o bys wedi eu coginio
3 llond llwy fwrdd o grefi dros ben
1 wy
cyfarwyddiadau
Twymwch eich popty ymlaen llaw i 180 gradd
Defnyddiwch bowlen gymysgu fawr, cymryd y foronen a’i malu rhwng eich bysedd i’r bowlen. Gwnewch yr un peth eto gyda’r swejen a’r daten a chymysgu’r pys a grefi i mewn gyda pa bynnag gig a ddewisir gennych. Cymysgwch nhw’n drylwyr
Cymrwch y pestri sydd wedi ei rolio’n barod a thorri cylch allan ohon, tua 10 modfedd ar draws. Gallwch ddefnyddio plât ginio o faint cymedrol a thorri o’i hamgylch. Paciwch y llenwad ar hyd y llinell ganol gan adael ymyl o 1 fodfedd rownd yr ochrau
Brwsiwch wy wedi ei guro o amgylch ymyl y pestri. Codwch ddwy ochr y pestri i gyfarfod yn y top, yna eu pinsio gyda’i gilydd i greu sêl gan ofalu nad oes unrhyw fylchau
Codwch o’n ofalus a’i roi ar bapur gwrthsaim mewn hambwrdd a brwsio’r cyfan o’r pestri gyda golchiad o’r wy. Yna ei bobi am 43 munud nes ei fod yn frown golau
Ei weini a’i fwynhau