Pate brithyll wedi’i fygu

Gan
CYMDEITHAS FRITHYLL PRYDAIN
Dechreuwr
yn gwasanaethu
4

Tamaid syml ond blasus cyn y prif gwrs a ffordd dda o ddefnyddio unrhyw hufen neu gaws hufen sydd gennych dros ben.

Cynhwysion
550g (20oz) brithyll wedi ei fygu (heb y croen a’r esgyrn)
30 ml (2 llwy fwrdd) o sudd lemwn
60 ml (4 llwy fwrdd) hufen sengl neu gaws hufen yn ôl eich dewis
pupur du wedi ei felino
pinsiad o bergibyn (mace) wedi ei felino
cyfarwyddiadau
Rhowch y cig pysgod mewn prosesydd bwyd, ychwanegu’r ymenyn, y sudd lemwn , yr hufen, y pupur a’r pergibyn a’u prosesu am 30 eiliad neu nes bod y cymysgedd yn llyfn. Dylech ei oeri cyn ei weini