Pattis tiwna

Gan
HOFFI BWYD CASÁU GWASTRAFF
45 - 60 Munud
Canolradd
yn gwasanaethu
1

Mae’r rysáit hwn yn defnyddio pethau sydd dros ben yn y cwpwrdd bwyd ac yn gwneud dwy bati tiwna blasus.

Cynhwysion
1 tun tiwna
1 daten fawr
20 gram o bersli sych
Sudd 1/2 lemwn
1 wy
10 gram o bys wedi rhewi (wedi eu dadrewi)
20 gram o gaws Parmesan sych
2 llond llwy fwrdd o olew
cyfarwyddiadau
Twymwch y popty ymlaen llaw i 170 gradd
Agorwch y tun tiwna a gadael iddo ddraenio mewn hidl
Priciwch y daten drosti gyda fforc a’i choginio ar dymheredd uchel yn y popty microdon am 10 i 15 munud nes ei bod yn feddal, yna ei gadael allan i oeri
Unwaith bod y daten yn ddigon oer i’w thrafod, torrwch hi yn ei hanner a chodi’r cnawd allan i bowlen gyda llwy. Yna ychwanegu’r tiwna, y rhinflas lemwn, y sudd, y caws parmesan, y persli mâl, yr wy a’r pys, gan roi’r cyfan yn y bowlen. Cymysgwch nhw’n drylwyr gyda’ch dwylo
Holltwch y cymysgedd yn ei hanner a’i rolio’n beli. Rhowch y ddeuran a’r hambwrdd pobi wedi ei leinio a’u gwasgu’n ysgafn i siâp pyc hoci a’u rhoi yn yr oergell am 10 munud
Rhowch badell ffrïo ar wres gymedrol gyda dwy lond llwy o olew. Pan fydd yn boeth, ffrïwch eich cacennau, y ddwy ochr, nes eu bod yn frown golau, yna eu rhoi’n ôl ar yr hambwrdd a’u rhoi yn y popty am 25 munud
Tynnwch nhw o’r popty a’u gweini