Pei Twrci Dros Ben

Gan
SCHWARTZ
Un Awr +
Dechreuwr
yn gwasanaethu
6

Ffordd ddarbodus o droi cig twrci sydd dros ben yn bryd blasus i’r teulu.

Cynhwysion
7g (¼ owns) o ymenyn
125g (5 owns) o facwn rhesog, wedi ei dorri’n fân
675g (1½ pwys) o gennin, wedi eu sleisio
675g (1½ pwys) o dwrci wedi ei goginio
3 llond llwy fwrdd o flawd
900ml (1½ peint) o stoc cyw iâr neu dwrci
125ml (4 owns hylifol) o win gwyn
4 llond llwy fwrdd o crème fraiche
1 llond llwy fwrdd o Deim Schwartz Thyme
1 llond llwy fwrdd o Saets Schwartz Sage
1 llond llwy de Schwartz Tarragon
1 dafell o bestri pwff wedi ei rolio’n barod
1 wy wedi ei guro
Halen Môr a Phupur Du Schwartz i roi blas
cyfarwyddiadau
Twymwch y popty ymlaen llaw i 200°C, 400°F, Nwy Marc 6
Twymwch yr ymenyn mewn padell fawr a ffrïo’r bacwn am 2 neu 3 munud nes iddo ddechrau crychu, ychwanegwch y cennin a’i goginio am 10 i 15 munud nes eu bod yn feddal
Ychwanegwch y twrci a’i dwymo’n drylwyr, yna gwasgaru’r blawd drosto a’i droi
Ychwanegwch y gwin gwyn, y crème fraiche a’r perlysiau. Trowch y cyfan a gadael iddo fud-ferwi am 10 munud i leihau ychydig ar yr hylif. Ychwanegwch halen a phupur i roi blas
Codwch y cymysgedd i lestr ffwrn, rhoi’r pestri drosto a’i frwsio gyda’r wy. Coginiwch yn y ffwrn am tua 30–35 munud nes y mae’r crystyn yn frown golau braf