Pentyrrau tatws stwnsh

Gan
JANE HUGHES
Canolradd
yn gwasanaethu
1

Weithiau, y cyflwyniad sy’n gwneud byd o wahaniaeth pan fyddwch chi’n wynebu gwneud pryd bwyd allan o fwyd ddoe sy’n edrych yn llai nag ysbrydoledig. Mae modd troi llwyaid neu ddwy o datws stwnsh ac ychydig o lysiau sbâr yn bentyrrau coeth - sefwch nhw ar bwll o saws tomato i wneud pryd bwyd ysgafn gweddus iawn.

Fegan
Cynhwysion
Rhai modrwyau pobi gwrthstaen, tua 7cm mewn diamedr a 6cm mewn uchder (gweler y nodyn)
Tatws stwnsh dros ben (neu lysiau stwnsh eraill – rhowch gynnig ar foron, blodfresych neu datws melys stwnsh)
Detholiad o lysiau lliwgar wedi eu coginio (moron, broccoli a ffa gwyrdd wedi eu berwi, neu bupurau coch a gwyrdd wedi eu rhostio, courgettes a phlanhigion wy)
cyfarwyddiadau
Rhagboethwch y ffwrn i 190C a seimiwch ddalen bobi – defnyddiwch olew neu fargarin fegan os ydych chi’n coginio i fegans. Seimiwch y modrwyau pobi’n dda.
Gosodwch y modrwyau pobi ar y ddalen bobi wedi ei seimio a gwasgwch haen o datws i waelod pob un. Gorchuddiwch hynny â haen o lysiau wedi eu coginio - mae cyfle i fod yn gelfydd yma a gallech chi drefnu’r llysiau fel y byddan nhw’n edrych yn dda wrth dynnu’r pentyrrau o’r modrwyau pobi. Gorchuddiwch y llysiau â haen o’r stwnsh, a’i wasgu i lawr yn gadarn - mae hyn yn bwysig gan y gall y pentyrru syrthio’n ddarnau fel arall pan fydd rhaid iddyn nhw sefyll heb gefnogaeth y modrwyau pobi.
Ychwanegwch haen arall o lysiau, a gorffennwch â haen arall o datws. Defnyddiwch fforch i wneud pen y pentyrrau’n arw a’u brwsio ag ychydig o olew neu rhowch smotiau o fargarin fegan arnyn nhw cyn eu gosod yn y ffwrn. Pobwch nhw am 25 munud nes bod pen y pentyrrau’n frown euraid.
Gadewch i’r pentyrrau sefyll am bum munud a’u llacio, os oes angen, drwy fynd o amgylch yr ymylon â brig cyllell. Defnyddiwch sleis pysgod i’w symud oddi ar y ddalen bobi ac i blatiau unigol, yna codwch y modrwyau pobi’n ofalus i ddangos y pentyrrau.
Pentyrrau fegan yw’r rhain (a bwrw na chafodd y stwnsh ei wneud â menyn neu laeth). Os nad ydych chi’n coginio i fegans, bydd taeniad o gaws yn gwella cynnwys protein y saig - i fegans, bydd taeniad o hadau blodau’r haul wedi eu tostio yn ychwanegu at y cynnwys maethol. Neu gweinwch nhw gydag ychydig o selsig llysieuol neu fegan!