Pitsa ‘Hey Presto’

Gan
LFHW
10 - 20 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
3

Mae’r pitsa hwn yn flasus, yn gyflym i’w baratoi a’i goginio ac yn rhwydd i’w amrywio. Gallwch ei lwytho â phob math o gynhwysion.

Cynhwysion
1 dorth ciabatta, wedi’i thorri ar ei hyd
Ychydig bach o olew olewydd
1 winwnsyn mawr, wedi’i sleisio’n denau
250g (8oz) o lysiau, wedi’u torri’n fân (e.e. 1 pupur coch, 1 pupur melyn, madarch)
3-4 ewin garlleg, wedi’u mathru
1 llwy de orlawn o oregano sych
Pinsiad da o bupur
200g (7oz) o domatos, wedi’u torri’n fân (ffres neu mewn tun)
Pelen 125g (4oz) o gaws mozzarella, wedi’i sleisio’n denau (neu unrhyw fath o gaws wedi’i gratio)
cyfarwyddiadau
Rhowch yr olew mewn padell gyda’r winwns a’u coginio am 2 funud, yna ychwanegwch y llysiau eraill a’u troi’n rheolaidd am 5 munud, gan sicrhau eu bod nhw wedi’u coginio’n dda.
Ychwanegwch y garlleg, yr oregano, y pupur du a’r tomatos wedi’u torri’n fân a’u cymysgu’n dda, codwch nhw i ferwi yna trowch y gwres i lawr, gan eu gorchuddio a’u mudferwi am 3-4 munud.
Rhowch y ciabatta ar hambwrdd pobi a lledaenwch y llysiau drosto’n gyfartal. Yna, trefnwch y caws a’i bobi mewn ffwrn a wresogwyd o flaen llaw i 200ºC/Marc Nwy 7/ 425ºF am 8-10 munud.