Pitsa Gweddillion Cennin a Thatws

Gan
Blas y Tir
30 - 45 Munud
Canolradd
yn gwasanaethu
2

Os oes gennych chi weddillion tatws i’w defnyddio yn yr oergell neu’r rhewgell, beth am roi cynnig ar y rysáit syml hon gan Blas y Tir...

Rhewi
Yes
Heb Wyau
Llysieuol
Cynhwysion
400g gweddillion tatws stwnsh
175g blawd rhyg
1 llwy de o bowdr codi
2 lwy de o berlysiau sychion cymysg
150ml llaeth
Haenen uchaf y pitsa:
1 llwy fwrdd piwrî tomato
1 cenhinen wedi’i sleisio
100g tatws wedi’u berwi a’u sleisio’n denau
50g caws Cheddar Cymreig, wedi’i gratio
Gallech hefyd ddefnyddio unrhyw gigoedd sydd dros ben ac unrhyw lysiau wedi’u coginio sydd angen eu defnyddio.
cyfarwyddiadau
Hidlwch y blawd a’r powdr codi mewn powlen fawr ac ychwanegwch y tatws a’r perlysiau, gan eu cymysgu i’w cyfuno. Ychwanegwch y llaeth i’r gymysgedd sych i wneud toes meddal. Dodwch y toes ar arwyneb wedi’i flodio a thylinwch ef i wneud pelen o does llyfn.
Cynheswch y popty i 225°C/nwy marc 7. Dodwch y toes ar astell bobi, gan bwyso’r y toes i greu haenen gron yn waelod i’r pitsa, ychydig mwy trwchus na darn £1. Dodwch yr haenen waelod yn y popty a’i bobi am 10 munud. Tynnwch yr haenen waelod a lleihau tymheredd y popty i 200°C/400°F/nwy marc 6.
Taenwch y piwrî tomato dros yr haenen waelod, a’i orchuddio gyda’r cennin wedi’i sleisio, y tatws wedi’u berwi a’r caws wedi’i gratio.
Pobwch y pitsa yn y popty am 8-10 munud arall, nes bydd y caws wedi toddi a’i waelod yn grimp.