Pitsas Parti Bach

Gan
CAROLINE MARSON, BANBURY
30 - 45 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
12

Gallech baratoi’r pitsas bach hyn a’u rhewi o flaen llaw, felly’r cyfan sydd angen i chi ei wneud yw eu tynnu allan o’r rhewgell a’u coginio wedi rhewi ar fyrddau pobi. Gallech dorri cylchoedd o sail pitsa 30cm parod i gael pitsa mwy traddodiadol. Rhowch unrhyw friwsion bara sydd dros ben yn y rhewgell i’w defnyddio’n hwyrach fel briwsion neu i fwydo adar!

Rhewi
Yes
Cynhwysion
8 tafell o fara
Dewiswch unrhyw dopin yn ôl cynhwysion eich oergell a’ch cwpwrdd bwyd. Dyma dri chyfuniad da;
Ham a Chaws:
2 lwy fwrdd o dopin pitsa neu saws pasta
Unrhyw dafellau o ham
2 lwy fwrdd o gaws hufen neu gaws caled wedi ei gratio
Cennin syfi wedi eu malu
Siytni Caws glas a Winwnsyn:
2 lwy fwrdd o dopin pitsa neu saws pasta
Caws glas fel Stilton, wedi ei friwsioni
Siytni winwnsyn
Shibwns
Pitsas Groegaidd bach:
2 lwy fwrdd o dopin pitsa neu saws pasta
Olewydd du wedi eu haneru
Tafelli o bupurau coch neu domatos ceirios
Caws ffeta
Dail basil (dewisol)
cyfarwyddiadau
Cynheswch y gridyll o flaen llaw a tostiwch y tafellau o fara ar un ochr yn unig. Torrwch nhw yn gylchoedd bach gan ddefnyddio torrwr crwst 4.5cm.
Cynheswch y popty o flaen llaw i 200C (400F) marc 6 a rhowch y cylchoedd ar hambwrdd pobi.
Paratowch y topinau o’ch dewis a thynnwch unrhyw gaws sydd dros ben neu gigoedd o’r oergell. Rhowch lwyaid de o dopin pitsa neu saws ar bob cylch; trefnwch y topin o’ch dewis dros y saws.
Pobwch yn y popty am tua 5 munud neu nes bod y pitsas yn gynnes drwyddynt a’r caws yn frown euraidd, Gweinwch nhw yn gynnes.