Pizzette Blodfresych

Gan
HOFFI BWYD CASÁU GWASTRAFF
Un Awr +
Canolradd
yn gwasanaethu
1

Mae’r Pizzette yn defnyddio cynhwysion sy’n gyfleus yn y cwpwrdd bwyd ac yn addas iawn i fwytwyr ffyslyd sy’n dymuno dewis eu topin eu hunain.

Llysieuol
Cynhwysion
1/2 blodfresychen wedi ei choginio
50 gram o gws-cws wedi ei goginio
1 wy
1 llond llwy fwrdd o oregano wedi ei sychu
Pupur a halen
Topin o’ch dewis eich hun
cyfarwyddiadau
Twymwch y popty ymlaen llaw i 180 gradd
Gratiwch y blodfresych mewn powlen gymedrol, ychwanegu’r cws-cws a’u cymysgu’n drylwyr. Yna ychwanegwch yr wy a’r oregano, pupur a halen i roi blas, a’u cymysgu eto
Rhowch leinin o bapur gwrthsaim mewn hambwrdd pitsa 8 modfedd neu dun cacen
Taenwch y cymysgedd blodfresych yn hael dros yr hambwrdd gydag ychydig mwy o drwch yn yr ymylon i ffurfio crystyn
Ei bobi yn y popty am 25 munud
Ei dynnu o’r popty ac ychwanegu unrhyw dopin o’ch dewis a’i grasu am 10 munud arall
Os ydych yn dioddef o’r clefyd seliag (coeliac) gallwch ddefnyddio quinoa yn lle’r cws-cws