Plât Dipio Sglodion

Gan
Y CYNGOR TATWS
45 - 60 Munud
Canolradd
yn gwasanaethu
6

Mae hi’n wythnos sglodion o 17 i 24 Chwefror. Rhowch gynnig ar ein syniadau am ryseitiau blasus ar gyfer sglodion, trwy law y Cyngor Tatws. I gael mwy o wybodaeth am yr Wythnos Sglodion ewch i.

Llysieuol
Cynhwysion
6 taten fawr ysgafnllyd, er enghraifft Maris Piper, King Edward neu Desirée (tua 1.5kg)
2 lond llwy fwrdd o olew blodyn haul
150g o fayonnaise
1 llond llwy de baprica wedi ei fygu (neu ragor at eich blas)
½ llond llwy de o gwmin wedi ei felino
2 - 3 clof garlleg, wedi eu gwasgu
6 tshili coch hir, gan gynnwys yr hadau, wedi ei falu’n fân
1 llond llwy fwrdd o saws pysgod (dewisol)
100g o siwgwr mân
100ml o finegr reis
2 llond llwy fwrdd o olew blodyn haul
1 nionyn wedi ei dorri’n fân
1 afal wedi ei blicio a’i dorri’n giwbiau bychan ar ôl tynnu’r craidd
1 llond llwy fwrdd o bâst cyri
2 llond llwy fwrdd o flawd plaen
1 llond llwy fwrdd o stwnsh tomatos
Sudd lemwn at eich blas
Pupur a halen
cyfarwyddiadau
Twymwch y popty ymlaen llaw i 200°C, popty ffan180°C, Nwy Marc 6
I wneud y sglodion pliciwch y tatws a’u torri’n denau a rhoi haen ysgafn o olew blodau haul drostynt, rhowch nhw yn y popty ar hambwrdd rhostio gwrth-lynu a’u cogionio am 20 munud gan eu troi yn achlysurol
Ar gyfer y mayonnaise paprica cymysgwch y mayonnaise, y paprica a’r cwmin efo’i gilydd
I wneud y saws tshili melys, rhowch y tsili a’r garlleg mewn padell gyda gweddill y cynhwysion a 100ml o ddŵr. Dewch a’r cymysgedd i ferwi a pharhau i’w ferwi am bum munud neu nes y mae’r cyfan wedi berwi i lawr i drwch syrop. Rhowch o o’r neilltu i oeri
Ar gyfer y saws cyri, twymwch yr olew a ffrïo’r nionyn nes y mae’n feddal ond heb droi ei liw. Ychwanegwch yr afal a’r pâst cyri a dal i ffrïo nes y mae’r afal yn dechrau chwalu’n ddarnau. Trowch y blawd i mewn iddo, ei goginio am 2 funud a’i dynnu oddi ar y gwres. Ychwanegwch 500ml o ddŵr, stwnsh tomato, pupur a halen, a sudd lemwn yn ôl eich chwaeth. Rhowch o yn ôl ar y gwres a gadael iddo fudferwi am 15 munud nes bod y saws wedi tewychu
Pan fydd y sglogion wedi coginio gweinwch nhw ochr yn ochr â sawsiau dipio o’ch dewis eich hun, nionod bach a thomatos ceirios