Pollock tempura hosomaki

Gan
Caroline Bennett - Cyfranwyd trwy garedigrwydd y Cyngor Stiwardiaeth Morol (MSC)
Uwch
yn gwasanaethu
1

Os ydych chi'n hoff o sushi oherwydd glendid a ffresni ei flas, a'r calorïau isel, ni dyma'r pryd i chi! Ond mae ffrïo rholyn cyfan mewn padell ddofn yn creu gwrthgyferbyniad trawiadol rhwng poeth ac oer, crenslyd a meddal - dau wrthgyferbyniad y mae cogyddian Siapan yn hoffi eu dathlu yn eu bwyd. Yn draddodiadol nid yw morlas yn cael ei ddefnyddio yn amrwd mewn sushi, felly mae hyn yn ffordd wych o ddefnyddio morlas, sydd mor hynod flasur, newn bwyd sushi.

Cynhwysion
75gm o reis shari
20ml o saws tempura
Ffiled morlas MSC yn mesur tua 15cm o hyd
Berwr dŵr Shiso
Olew ar gyfer ffrïo dwfn
Wasabi
½ tafell o nori
1 llond llwy de o sinsir oroshi wedi gratio
1 llond llwy de o radish gwynion oroshi daikon wedi eu gratio
250gm o flawd plaen ac ychydig dros ben i'w daenu drosto
375ml o ddŵr rhew a chiwbiau rhew
1 wy mawr
Olew llysiau ar gyfer ffrïo dwfn
cyfarwyddiadau
Gosodwch eich mat rholio bambŵ ar eich bwrdd gwaith gyda’r ochr lle mae’r clymau yn uchaf
Rhowch y nori ar y mat gyda’r wyneb sgleiniog at i fyny a’r ymyl hiraf yn agosaf atoch
Gwlychwch eich dwylo a siapio’r reis yn rholyn cul ar ben y nori. Lledwch y reis at allan yn dyner, gan adael bwlch o tua 1cm o’r pen. Dabiwch fymryn o wasabi mewn llinell dros ganol y reis a’i lledu fymryn
Gosodwch y stribed morlas yng nghanol y reis. Rholiwch y mat i ffwrdd oddi wrthych. Rholiwch o’n dynn nes bod ochr agosaf y nori yn cyrraedd y pen pellaf gan adael yr 1 cm o nori sydd heb reis yn lân. Gorchuddiwch y rholyn gyda’r mat (heblaw am yr 1cm sydd heb reis) a’i wasgu’n dyner i’w siâp. Torrwch o yn ei hanner ac yna yn 6 darn
Wedi i chi orffen ei rolio, gwasgwch y ddau ben, a chyffwrdd y ddau ben yn y blawd
Nawr rhaid gwneud y cytew tempwra. Y gyfrinach yw peidio â churo’r cytew yn rhy egnïol; felly cymysgwch y blawd, yr wy a’r dŵr rhew gyda gwellen fwytl fwyta (chopstick) a gadael lympiau o flawd heb eu blendio
Twymwch yr olew llysieuol mewn padell ddofn i dymheredd o 170 gradd. Yn ysgafn iawn taenwch flawd ar du allan yr hosomaki trwy ei rolio ar blât gyda haen o flawd arni. Dipiwch y rholyn cyfan yn y cytew, yna ei led-daflu yn yr olew poeth am tua 3 munud, neu nes i’r cytew droi’n frown golau. Tynnwch y maki allan gyda llwy dyllau wrthstaen a gadael iddo ddraenio ar rac wifren neu bapur cegin
Addurnwch gyda berwr dŵr shiso. Gweinwch gyda saws tempwra, a radish a sinsir wedu eu gratio. Dylid cymysgu’r radish a’r sinsir i’r saws tempwra yn union cyn dipio’r rholyn hosomaki