Porc wedi’i Stwffio gyda Saws Seidr

Gan
LFHW
30 - 45 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
4

Mae gwneud stwffin cartref yn ffordd wych o ddefnyddio bara dros ben a gellir rhewi’r briwsion i’w defnyddio rywdro eto. Mae’r rysáit hon yn cynnwys stwffin bricyll blasus gyda saws seidr melys, ffordd wych o ddefnyddio hanner potel  o seidr.

Cynhwysion
400g o ffiled porc
***Stwffin***
1 tafell o fara cyflawn
1 winwnsyn bach, wedi’i dorri’n fân
50g o fricyll sych wedi’u torri’n fân
1 wy canolig
1 llwy fwrdd o deim ffres neu 1 llwy de o deim sych
Pupur du i sesno
***Saws***
200ml o seidr melys
1 llwy fwrdd crème fraîche braster isel
cyfarwyddiadau
Twymwch y popty i 180°C/160°C Ffan/ Nwy 4.
Holltwch y ffiled porc i lawr ei chanol gan adael 2cm ar ôl ar ei gwaelod. Agorwch y ffiled i orwedd yn wastad ar fwrdd torri. Gorchuddiwch gyda haenen lynu a rholiwch i’w fflatio i drwch o 2cm wedyn taflwch yr haenen lynu i’r bin.
I wneud y stwffin, gwnewch friwsion drwy rwygo’r bara a’i roi mewn prosesydd bwyd a’i gymysgu am ychydig eiliadau nes bydd y bara’n friwsion mân. Fel arall, gellir gratio’r bara’n fân. Rhowch y briwsion bara mewn powlen fawr ynghyd â gweddill cynhwysion y stwffin. Sesnwch gyda phupur du a’i gymysgu’n dda.
Rhannwch y ffiled yn 2 ddarn, a gosodwch y stwffin yn gyfartal ar hyd ganol y ddau ddarn ffiled. Rholiwch bob ffiled, gan ddechrau gyda phen hir, wedyn, gyda llinyn coginio, clymwch y ffiledi gyda 5cm rhwng bob cwlwm. Gellir rhoi un ffiled i’r naill ochr i’w rhewi.
Gosodwch eich ffiled mewn tun rhostio bychan, sesnwch gyda phupur du, wedyn arllwyswch y seidr drosti. Gorchuddiwch y tun gyda ffoil a’i roi yn y popty am 35 munud. Tynnwch y ffoil am y 10 munud olaf.
Rhowch y porc ar blât wedi’i dwymo ac arllwyswch y sudd seidr i sosban fach. Berwch ac wedyn ei ffrwtian am 5 munud, cyn ei dynnu oddi ar y gwres a’i chwipio gyda’r crème fraîche. Os yw’r saws angen tewychu, gallwch ei roi’n ôl ar y gwres am ychydig funudau i ffrwtian. Sleisiwch y porc yn chwe darn a’i weini gyda’r saws seidr. Opsiynau
***cynghOriOn***
Mae’r rysáit hon yn flasus gyda thatws hufennog a llysiau’r tymor. Mae’r briwsion yn ffordd wych o ddefnyddio bara sydd wedi sychu. Gallech ddefnyddio’r ail ffiled i wneud cinio Sul rhost neu de canol wythnos gyda grefi, tatws a llysiau. Gellir gweini’r stwffin hefyd mewn peli wedi’u pobi gyda golwythion porc. I ddefnyddio unrhyw seidr sydd gennych dros ben, potsiwch afalau mewn seidr – drwy eu ffrwtian mewn sosban gydag ychydig o ddwr – a rhowch gymysgedd crymbl ar ei ben i greu crymbl afalau gwreiddiol.