Potes Pwmpen a Ffa Melyn

Gan
KNORR
Un Awr +
Dechreuwr
yn gwasanaethu
8

Mae’r potes braf a maethlon hwn yn ffordd dda o ddefnyddio pwmpen ac unrhyw lysiau eraill sydd genych dros ben, megis courgettes neu foron

Cynhwysion
2 Stocpot Llysiau Knorr
2 llond llwy fwrdd o olew olewydd
2 nionyn bychan, wedi eu plicio a’u torri’n fân
3 clof garlleg, wedi eu plicio a’u torri’n fân
6 moronen fechan, wedi eu plicio a’u torri’n fân
3 coesyn seleri, wedi eu torri’n fân
2 llond llwy fwrdd o bâst tomato (dewisol)
2 dun x 420g o ffa melyn (butterbeans) mewn dŵr, wedi eu draenio.
Pwmpen 500g wedi ei phlicio a’u thorri’n ddarnau breision
2 sgwash butternut neu 6 i 8 courgettes ifanc, wedi eu torri’n ddarnau breision
1 llond llwy de o deim ffres wedi ei falu â chyllell
cyfarwyddiadau
Gwnewch y stoc yn gyntaf. Toddwch y ddau Stocpot Llysiau Knorr. mewn 1.2 litr o ddŵr berwedig, a’u troi nes y maent wedi toddi’n llwyr. Rhowch y stoc llysiau mewn sosban fawr nes y mae’n mud-ferwi’n dyner.
Mewn sosban fawr gyda gwaelod trwm, twymwch yr olew olewydd. Ychwanegwch y nionyn a’r garlleg a’u ffrïo am funud neu ddau ar wres uchel, gan eu troi’n gyson fel eu bod yn meddalu ond ddim yn brownio o gwbl.
Ychwanegwch y moron a’r seleri a’u coginio am 2 neu 3 munud, gan eu troi yn gyson. Ychwanegwch y pâst tomato – bydd hyn yn rhoi lliw hyfryd i’r cawl – a’i goginio ar wres canolig gan ei droi’n gyson er mwyn ei gymysgu’n dda.
Codwch wres y Stoc Llysiau Knorr nes y mae’n berwi, a’i ychwanegu at y cymysgedd nionod. Pan fydd yn dechrau berwi trowch y gwres i lawr a gadael iddo fud-ferwi am 20 munud.
Ychwanegwch y ffa melyn wedi eu draenio, a’u mudferwi a 10 munud, yna ychwanegwch y bwmpen, neu sgwash butternut, ei godi i ferwi a gadael iddo fudferwi am 10 munud.
Ychwanegwch y courgettes a’r teim, ei godi i ferwi, troi’r gwres i lawr a gadael iddo fudferwi am bum munud arall. Mae ychwanegu teim yn rhoi blas hyfryd i’r potes.
Gofalwch bod y llysiau wedi eu coginio’n drylwyr: Rydych eisau iddynt fod yn dyner ond gydag ychydig o frathiad ynddynt.
Os ydych chi’n hoff iawn o olew olewydd gallwch ddiferu mymryn i’r cawl yn union cyn i chi ei weini.