Pwdin Bara Hapus

Gan
HOFFI BWYD CASÁU GWASTRAFF
Un Awr +
Canolradd
yn gwasanaethu
1

Dyma rysáit gwych pan fyddwch yn dod ar draws tafelli stêl o fara ar ôl yn y bin bara.

Rhewi
Yes
Llysieuol
Cynhwysion
3 wy
1/2 peint (284.13 mL) o hufen dwbl
60 gram o siwgwr brown tywyll
50 gram o swltanas
1 llond llwy fwrdd o bâst siocled cnau cyll
1 fanana aeddfed
4 tafell o fara stêl sydd dros ben
cyfarwyddiadau
Twymo’r popty ymlaen llaw i 160 gradd
Chwisgio’r hufen, y siwgwr a’r wyau mewn powlen fawr
Taenu’r pâst siocled ar un ochr o’r bara, ei dorri’n drionglau a’i ddipio yn y cymysgedd wyau
Rhoi’r bara yn haenau mewn tun bara wedi ei leinio, gyda’r sleisys o fanana a’r syltanas gan adael yr haen uchaf heb unrhyw fananas na swltanas a rhoi’r haen uchaf o fara siocled ar ei ben i lawr fel nad yw’r pâst yn cael ei losgi wrth ei bobi
Ychwanegu gweddill y cymysgedd wyau ar dop y tun a gadael iddo orffwys am 20 munud
Ei roi yn y popty am awr nes ei fod yn frown golau