Pwdin Bara a Menyn Siocled

Gan
Schwartz
Un Awr +
Canolradd
yn gwasanaethu
6

Os oes gennych chi unrhyw fyns y Grog dros ben, defnyddiwch y rhain yn lle bara gwyn, a lleihau faint o sinamon y byddwch yn ei ychwanegu at y gymysgedd.

Cynhwysion
200g (7oz) o siocled llaeth o ansawdd da
75g (3oz) o fenyn
250g (8oz) (neu oddeutu 10 tafell) o fara gwyn
3 wy
1 llwy de Schwartz Ground Cinnamon
25g (1oz) o siwgr mân
1 pod fanila Schwartz
600ml (1 pint) milk
Powdwr coco a siwgr eising ar gyfer ysgeintio
cyfarwyddiadau
Cynheswch y popty ymlaen llaw i 180°C, 350°F, Nwy 4.
Irwch yn ysgafn ochrau padell dal gwres maint oddeutu 30cm x 20cm (12" X 8"). Torrwch y siocled yn ddarnau, a’i roi, gyda 25g (1oz) o fenyn, mewn powlen atal gwres dros badell o ddŵr sy’n mudferwi’n ysgafn. Gadewch hyd nes ei fod wedi toddi. Trowch ef yn ysgafn.
Torrwch y crystiau oddi ar y bara, a’u torri’n 4 triongl. Rhowch oddeutu hanner y tafelli, yn gorgyffwrdd, yn y ddysgl a thaenu’r siocled wedi toddi drostynt. Trefnwch y bara dros ben, yn gorgyffwrdd, i ffurfio ail haen.
Toddwch y menyn dros ben mewn sosban a’i dynnu oddi ar y gwres. Curwch yr wyau gyda’r sinamon, y siwgr, a hadau’r pod fanila. Ychwanegwch y menyn a’r llaeth, a’i gymysgu’n drwyadl. Rhowch y gymysgedd dros y bara, fel bod yr holl fara’n soeglyd. Gadewch iddo sefyll am 1 awr.
Pobwch y pwdin yn y popty am 45-50 munud hyd nes bod y cwstard wedi setio a bod y bara’n euraid.