Pwdin bara ymenyn safri

Gan
HOFFI BWYD, CASÁU GWASTRAFF
20 - 30 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
4

Dyma bryd i fodloni pawb o’r teulu! Mae’n gyflym ac yn hawdd ei baratoi ac yn ffordd berffaith o ddefnyddio pen y dorth.

Cynhwysion
450g/1 pwys o lysiau cymysg Canoldirol (puprynnau, courgettes, tomatos, nionod coch)
6 tafell o fara (oddeutu 175g/6 owns)
25g/1 owns o ymenyn
3 wy
400ml/14 owns hylif o lefrith/llaeth
25g/1 owns o gaws caled
cyfarwyddiadau
Twymwch y popty ymlaen llaw i 180C/350F. Taenwch yr ymenyn ar y bara a’i osod ar waelod llestr dwfn y gallwch ei roi yn y ffwrn
Trimiwch y llysiau a’u torri’n ddarnau breision. Gosodwch nhw dros y bara yn y llestr
Chwisgiwch yr wyau a’r llefrith/llaeth a’i dywallt i’r llestr
Gratiwch y caws a’i wasgaru dros y top. Pobwch yn y ffwrn am 20 munud nes ei fod yn codi ac yn brownio