Pysgodyn mewn Cytew Cwrw Tshili gyda Sglodion

Gan
Y CYNGOR TATWS
Un Awr +
Uwch
yn gwasanaethu
2

Mae hi’n wythnos sglodion o 17 i 24 Chwefror. Rhowch gynnig ar ein syniadau am ryseitiau blasus ar gyfer sglodion, trwy law y Cyngor Tatws. I gael mwy o wybodaeth am yr Wythnos Sglodion ewch i.

Cynhwysion
2 ffiled hadog neu benfras heb y croen a’r esgyrn
55g o flawd codi ac ychydig yn rhagor i’w wasgaru drosto
Pinsied o bupur a halen môr
1 llond llwy fwrdd o olew blodau haul
75ml o gwrw
Crafion tshili neu bowdwr tshili (at eich blas)
1 gwynwy wy
600g o datws Maris Piper neu King Edward
Olew blodau haul i’w ffrïo
cyfarwyddiadau
I wneud y sglodion twymwch y popty ymlaen llaw i 200°C, popty ffan 180°C, Nwy Marc 6
Pliciwch y tatws a’u torri’n ddarnau petryal, yna yn sglodion tuag 1cm o drwch. Rhowch y sglodion mewn pot mawr o ddŵr oer wedi ei halltu a dod a nhw i ferwi. Unwaith y mae’r dŵr yn dechrau berwi, draeniwch nhw, eu gwagio ar bapur cegin neu liain sychu llestri glân a’u sychu’n iawn. Tywalltwch y sglodion i bowlen fawr
Ychwanegwch 2 neu 3 llond llwy fwrdd o olew blodau haul a thaflu’r sglodion ynddo nes bod haen o olew drostynt i gyd. Tywalltwch y sglodion ar hambwrdd pobi, gan ofalu bod digon o le iddynt. Pobwch nhw am 20 i 30 munud, gan eu hysgwyd bob hyn a hyn, nes y mae’r sglodion wedi eu coginio a’u bod yn frown golau drostynt
Ar gyfer y pysgodyn mewn cytew, cymysgwch y blawd, yr halen, yr olew, y cwrw a’r crafion tsili mewn powlen a’u curo nes eu bod yn llyfn. Chwisgiwch y gwynwy wy mewn powlen ar wahân nes ei fod yn stiff a phlygwch o i’r cytew
Twymwch y badell ffrïo i 190°C. Rhowch haen o flawd dros y pysgodyn a’i roi yn y cytew a’i ffrïo nes ei fod yn eurfelyn, gyda’r pysgodyn yn frau. Tynnwch o o’r badell a’i ddraenio
Gweinwch y sglodion gyda’r pysgodyn a phys wedi eu coginio mewn mintys a’u gwasgu