Quiche heb Grystyn

Gan
HOFFI BWYD CASÁU GWASTRAFF
30 - 45 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
1

Mae’r quiche heb crystyn hwn yn wych ar gyfer arbrofi a defnyddio unrhyw lysiau sydd gennych dros ben. Mae’n blasu ar ei orau pan gaiff ei fwyta’n ffres o’r popty!

Rhewi
Yes
Llysieuol
Cynhwysion
80 gram o unrhyw lysiau sydd gennych dros ben
½ nionyn bychan
½ pupryn coch bychan
2 wy bychan
80 gram o gaws tyddyn
Pinsied o bupur a halen
30 gram o gaws cheddar wedi ei gratio
cyfarwyddiadau
Twymo’r popty ymlaen llaw i 180°
Curo’r wyau mewn powlen ac ychwanegu’r caws tyddyn, ei sesno gyda phupur a halen
Torri’r nionod a’r puprynnau yn ddarnau bach
Roi papur gwrthsaim mewn tun cacen / tarten 20cm
Rhoi’r llysiau, y nionod a’r puprynnau mewn dysgl ffwrn
Tywallt y cymysgedd caws cheddar dros y llysiau
Rhoi’r caws wedi gratio ar ei ben
Ei bobi nes iddo setio (oddeutu 20 munud)