Ratatouille

Gan
LYNDON GEE
20 - 30 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
4

Mae’r rysáit glasurol yma o Ffrainc yn cynnig holl faeth Môr y Canoldir. Mae modd ei haddasu trwy ychwanegu sawl math o lysiau, hefyd.

Dim ond yn Saesneg mae'r fideo ar gael

Rhewi
Yes
Cynhwysion
Llwyaid o olew’r olewydd (neu unrhyw olew llysiau arall)
Wnionyn mawr wedi’i dorri’n fras
3 phupryn (un coch, un gwyrdd ac un melyn fyddai orau) wedi’u torri’n stribedi mawr
Pwmpen fach wedi’i thorri’n ffyn
2-4 ewin garlleg wedi’u gwasgu
Llond llwy de o oregano ac un o fasil (sych neu ffres)
Pinsiad o halen a phupur
4-6 thomato fawr wedi’u torri (neu dun 400g/14oz)
cyfarwyddiadau
Rhoi’r olew mewn padell fawr ar wres canolig, ychwanegu’r wnionyn a’i droi am 2-3 munud nes ei fod yn feddal.
Ychwanegu’r puprynnau a’r bwmpen fach a’u troi’n aml am 4-5 munud.
Ychwanegu’r garlleg, y perlysiau, yr halen, y pupur a’r tomatos gan eu troi am 3 munud cyn dodi caead ar y badell, ei chymryd oddi ar y fflam a’i gadael am 3 munud cyn cyflwyno’r bwyd.