Reis Mango gyda Coriander, Cwmin a Leim

Gan
SCHWARTZ
10 - 20 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
4

Dyma ffordd flasus o ddefnyddio reis basmati wedi ei goginio, os oes gennych chi rywfaint dros ben. Mae’r rysáit yn cyfuno blasau hyfryd Mwstard, Cwmin, Coriander a Twmerig gyda chnau mwnci, mango, leim a chneuen goco i wneud pryd bendigedig o reis a all dynnu dŵr o’ch dannedd. Mae’n ddelfrydol wedi ei weini gyda chyw iâr a samwn.

Llysieuol
Cynhwysion
2 llond llwy fwrdd o olew
1 llond llwy fwrdd o Hadau Mwstard Schwartz
1 llond llwy de o Hadau Cwmin Schwartz
1 llond llwy de o Goriander Schwartz wedi ei felino
Pinsiad o Twmerig Schwartz
250g (9 owns) o reis basmati wedi ei goginio
50g (2 owns) o gnau mwnci wedi eu malu’n fân
125g (5 owns) o darnau mango
1 llond llwy de o siwgwr
Sudd un leim
2 lond llwy fwrdd o gneuen goco sych (dewisol)
75ml (3 owns hylifol) o ddŵr
Halen Môr a Phupur Du Schwartz i roi blas
cyfarwyddiadau
Twymwch yr olew mewn padell ffrïo fawr. Ychwanegwch y sbeisys a ffrïo’n ysgafn am 1 munud
Ychwanegwch y cynhwysion sy’n weddill a’u tro-ffrïo am 2 neu 3 munud nes y maent wedi twymo drwyddynt. Ychwanegwch bupur a halen i roi blas