Rholiau bara Marmaled a Hadau Pabi

Gan
Farmhouse Breakfast Week
30 - 45 Munud
Canolradd
yn gwasanaethu
8

Ar gyfer y boreau pan mae’n rhaid i chi gythru i rywbeth a’i heglu hi allan! Gellir gwneud y torthau bach blasus hyn ymlaen llaw, a gellir eu rhewi hefyd, fel y gallwch eu mwynhau are eich taith neu ar ôl cyrraedd y gwaith.

Cynhwysion
150g o ymenyn wedi ei feddal
150g o siwgwr caster
2 wy mawr
100g ac 1 llond llwy fwrdd o farmaled oren
100g o flawd codi gwyn
75g o flawd plaen grawn llawn
1 llond llwy de o bowdwr pobi
2 llond llwy de o hadau pabi
25g o grafion almon wedi eu pobi
8 rholen fara
cyfarwyddiadau
Twymwch y popty ymlaen llaw i 180oC, Nwy Marc 4. Rhowch y casys bara ar bapur pobi
Chwisgiwch yr ymenyn a’r siwgr gyda'i gilydd mewn powlen nes eu bod yn welw a fflyfflyd. Chwisgiwch yr wyau, un ar y tro. Chwisgiwch y 100 gram o farmaled i mewn yn dyner
Cymysgwch y blodiau, y powdwr pobi a’r hadau pabi gyda’i gilydd yn y cymysgedd ymenyn. Plygwch yr almonau i mewn a chodi’r cymysgedd i’r casys efo llwy. Pobwch nhw am 20-25 munud nes eu bod yn frown golau ac wedi eu coginio’n drylwyr
Cymysgwch yr 1 llond llwy fwrdd o farmaled sydd ar ôl gydag 1 llond llwy de o ddŵr a’i frwsio dros y torthau pan maent yn gynnes. Gadewch iddynt oeri