Risotto Twrci a Ffa Gwyrdd

Gan
HOFFI BWYD CASÂU GWASTRAFF
30 - 45 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
4

Mae’r risotto twrci hwn yn ffordd ddelfydol o ddefnyddio’r darnau mân o dwrci sydd ar ôl wedi difyrrwch yr ŵyl! Mae’n werth cymryd yr amser i wneud stoc gydag esgyrn y twrci gan ei fod yn ychwanegu blas at brydau fel y risotto hwn, yn ogystal ag i bob math o gawl.

Rhewi
Yes
Cynhwysion
1 llond llwy fwrdd o olew
1 nionyn wedi ei dorri
250g (9 owns) o reis risotto
700ml (1¼ pint) o stoc twrci poeth (wedi ei wneud o’r esgyrn twrci sydd dros ben)
300g (11 owns) o gig twrci wedi rhostio
75g (3 owns) o ffa gwyrdd wedi eu rhewi, wedi eu dadmer
75g (3 owns) o bys wedi eu rhewi, wedi eu dadmer
25g (1 owns) o gaws Parmesan cheese, wedi gratio
cyfarwyddiadau
Twymwch yr olew mewn padell ffrïo fawr a ffrïo’r nionyn am 4 i 5 munud. Ychwanegwch y reis a’i droi er mwyn i’r olew ei orchuddio
Ychwanegwch y stoc yn raddol, un ladl ar y tro, a’i goginio ar wres isel nes i’r holl hylif gael ei amsugno, bydd hyn yn cymryd tuag 20 munud
Cymysgwch y twrci a’r llysiau i mewn a’u coginio am 2 neu 3 munud nes y mae’r reis yn dyner. Gwasgarwch y caws Parmesan ac ychwanegu sesnin