Salad Cig Eidion a Ffa

Gan
CAROLINE MARSON, BANBURY
30 - 45 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
4

Gallech weini’r salad Eidalaidd hyfryd hwn gyda chigoedd eraill wedi eu coginio, fel cyw iâr neu gig oen.

Cynhwysion
2 ewin o arlleg, wedi eu pilio a’u malu’n fân
Pinsiad o naddion tsili sych/naddion tsili
1 winwnsyn coch
olew olewydd pur iawn
1 llwy fwrdd o finegr balsamaidd
Perlysiau| basil neu oregano
Halen
hadau pupur du| Pupur
400g o gig eidion dros ben wedi ei dorri’n stribedi
400g o ffa cannellini mewn tun
cyfarwyddiadau
Rhowch y ffa cannellini, ewin garlleg, naddion tsili a winwns coch mewn dysgl pobi.
Gorchuddiwch y cwbl gyda ffoil a choginiwch ar 200°C (400°F) marc 6 am 25 munud.
Tynnwch y cwbl allan a gadewch iddo oeri ychydig. Arllwyswch ychydig o olew olewydd, tamaid go iawn o finegr balsamaidd ac ysgeintiwch ychydig o fasil neu sbrigynnau o oregano, halen a phupur drosto.
Torrwch y cig eidion dros ben i mewn i dafellau a gweinwch gyda’r salad ffa cynnes.