Salad Cynnes Twrci a Thatws Newydd

Gan
HOFFI BWYD CASÂU GWASTRAFF
20 - 30 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
4

Mae’r salad gwresog hwn yn ffordd berffaith o ddefnyddio unrhyw dwrci sydd dros ben pan fydd y tywydd yn oer tu allan! Os nad oes gennych chi dwrci defnyddiwch ham neu dun tiwna.

Cynhwysion
500g (1 pwys 1 owns) o datws salad, wedi eu sleisio’n drwchus
1 dyrnaid o nionod bach. wedi eu sleisio
350g (12 owns) o gig twrci dros ben, wedi ei stribedu
Pecyn 25g o gennin syfi (chives), wedi eu torri’n fân
4 llond llwy fwrdd o ddresin mêl a mwstard
Cwdyn 100g o ddail salad cymysg
2 wy canolig wedi eu berwi’n galed a’u chwarteru
cyfarwyddiadau
Coginiwch y tatws mewn dŵr berwedig am 10 i 15 munud neu nes y maent yn dyner. Yna eu draenio
Cymysgwch y tatws gyda’r nionod bach, y twrci a’r nionod syfi. Taflwch nhw yn y dresin
Rhowch y salad mewn powlen weini fawr, ychwanegwch y cymysgedd, rhoi’r wyau ar ei ben, a dyna fo’n barod