Salad Gweddillion Cig Eidion gyda Sglodion Trwchus a Dresin Mayo Marchruddygl

Gan
WYTHNOS GENEDLAETHOL SGLODION
30 - 45 Munud
Canolradd
yn gwasanaethu
4

Ffordd dda o ddefnyddio cig dros ben o’ch cinio dydd Sul – gallwch ddefnyddio unrhyw gig arall yn lle’r cig eidion, gyda dresin addas.

Cynhwysion
Gweddillion cig eidion oer
600g o datws fflyfflyd fel King Edward neu Maris Piper
2 llwy fwrdd o olew llysiau
1-2 fag o ddail salad cymysg, e.e. llysiau’r oen, berwr neu flagur pys
4 llwy de o farchruddygl
Sudd 1 lemwn
2-3 llwy fwrdd o mayonnaise braster isel
Pupur a halen yn ôl eich chwaeth
cyfarwyddiadau
Twymo’r ffwrn i 220C. Yn y cyfamser plicio a thorri’r tatws yn sglogion trwchus a rhoi haen denau o olew olifiau dostyn mewn tun rhostio gwrth-lynu. Coginiwch am 30 munud gan eu troi yn achlysurol
Gwneud y dresin trwy gyfuno’r olew olifau, y swdd lemwn, y marchruddygl a’r pupur a halen gan ei cymysgu’n dda
I’w weini, addurnwch gyda’r dail salad a sleisys tenau o gig eidion gyda rhagor o’r dresin wedi ei arllwys drosto. Gweinwch gyda’r sglodion poeth o’r ffwrn