Salad mayo llysiau cymysg

Gan
LFHW
10 - 20 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
4

Mae salad mayonnaise llysiau yn eithriadol o boblogaidd yn Ne America ac yn ffordd dda o ddefnyddio’r llysiau sydd dros ben ar ôl cinio dydd Sul mawr.

Cynhwysion
300g/ 10½ owns o lysiau cymysg wedi eu coginio a’u hoeri (e.e. ffa gwyrdd, tatws, moron, pys)
75g/ 3 owns o olifau du neu wyrdd wedi cael eu digaregu
100g/ 3½ owns o mayonnaise
cyfarwyddiadau
Torrwch y llysiau yn ddarnau mân. Sleisiwch yr olifau
Rhowch y llysiau a’r olifau mewn powlen gymysgu fawr, rhowch lwyeidiau o’r mayonnaise drostynt a’u troi i’w cyfuno. Trosglwyddwch y cymysgiad i lestr gweini neu blatiau unigol