Salad Pasta Penne

Gan
SCHWARTZ
0 - 10 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
4

Dyma rysáit gwych i ddefnyddio unrhyw basta wedi ei goginio sydd gennych chi dros ben. Gofalwch bod unrhyw basta sydd dros ben yn cael ei oeri dan ddŵr rhedegog yna ei roi yn yr oergell gyda mymryn o olew olewydd wedi ei dywallt drosto i’w gadw rhag glynu gyda’i giydd.

Llysieuol
Cynhwysion
3 llond llwy fwrdd o olew olewydd
3 llond llwy fwrdd o finag gwin gwyn
1 llond llwy de o Rosmari Schwartz
1 llond llwy de o Deim Schwartz
½ llond llwy de o Ronnynau Garlleg Schwartz
½ llond llwy de o Oregano Schwartz
½ llond llwy de o Basil Schwartz
½ llond llwy de o Felin Halen Môr Schwartz
250g (9 owns) o basta penne pasta, wedi ei goginio a’i ddraenio
50g (2 owns) o ddail sbinaets ifanc
250g (9 owns) o domatos eirin ifanc, wedi eu haneru
100g (4 owns) o gaws mozarella ysgafn, wedi ei rwygo
2 llond llwy de o gaws Parmesan wedi gratio
cyfarwyddiadau
Cymysgwch yr olew, y finag, y Rhosmari a’r Teim a’r gronynnau Garlleg, yr Oregano, y Basil a’r Halen Môr gyda’i gilydd mewn powlen fawr. Ychwanegwch y pasta wedi’i goginio a’r sbinaets a’u taflu o fewn y bowlen i’w gorchuddio’n dda
Ychwanegwch y tomatos a’r cawsiau a’u cymysgu’n dda
Serfiwch nhw’n dwym neu ar dymheredd ystafell