Salad Porc

Gan
HOFFI BWYD CASÁU GWASTRAFF
10 - 20 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
1

Gall y rysáit ysgafn ac iachus hwn fod yn rhan o ddiet cytbwys. Wedi i chi feistrioli’r salad sylfaenol gallwch fod yn fwy anturus a cheisio ychwanegu cynhwysion newydd.

Cynhwysion
150 gram o ysgwydd porc wedi ei rwygo (mae cig rhost sydd dros ben yn ddelfrydol)
1/2 letysen (kos neu baby gem sydd orau)
2 nionyn bach
50 gram o grafion caws Parmesan
4 tomato ceirios
60ml o ddresin salad Cesar
1 dafell o fara gwyn
cyfarwyddiadau
Tynnwch y porc o’r oergell a gadael iddo gyrraedd tymheredd yr ystafell
Crasu’r bara a’i dorri yn giwbiau hanner modfedd
Torri’r tomatos yn eu hanner, sleisio’r nionod bach a sleisio’r letysen yn stribedi ½ modfedd
Mewn powlen gymysgu fawr, cymysgwch y porc, y letys, y nionod, y tomatos, y parmesan a hanner y dresin Cesar
Taflwch y salad yn ysgafn a’i roi yn eich dysgl fwrdd, gyda gweddill y dresin a gwasgaru’r croutons drosto