Selsig Caws a Pherlysiau

Gan
LFHW
20 - 30 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
8

Dyma bryd rhyfeddol o rad sy’n ffefryn i’r holl deulu. Mae’n gwneud y gorau o unrhyw fara neu gaws blinedig sydd gennych dros ben.

Cynhwysion
1 nionyn cymedrol
100g/3 ½ owns o gaws caled
150g/5 ½ owns o friwsion bara
1 wy
2 lond llwy fwrdd berlysiau ffres wedi eu torri â chyllell
1 llond llwy de o fwstard
55g/2 owns o friwsion bara
1 wy
1 lond llwy fwrdd o olew llysiau
cyfarwyddiadau
Pliciwch y nionyn a’i dorri’n fân. Gratiwch y caws. Rhowch yr holl gynhwysion mewn powlen fawr, heblaw am y rhai sydd eu hangen i’w gwasgaru dros y pryd gorffenedig. Cymysgwch nhw’n dda nes eu bod wedi eu cyfuno’n drylwyr. Ffurfiwch wyth selsig ohonynt
Torrwch yr wy sydd ar ôl i bowlen a’i guro. Rhowch weddill y briwsion bara ar blât. Dipiwch bob selsig yn yr wy ac yna yn y briwsion. Ffrïwch nhw’n ysgafn dros wres cymedrol, gan eu troi’n aml, nes eu bod yn frown ac yn crimpio