Sglodion a Tikka Cyw Iâr wedi eu lapio, gyda dresin Iogwrt a Chiwcymbyr

Gan
WYTHNOS GENEDLAETHOL SGLODION
30 - 45 Munud
Canolradd
yn gwasanaethu
4

Ffordd ragorol o ddefnyddio tortilas a iogwrt sydd dros ben. gallwch rewi unrhyw bâst tikka sydd dros ben neu wneud cyri ohono, a’i rewi nes bydd ei angen.

Cynhwysion
600g o datws fflwfflyd, megis King Edward neu Maris Piper
4 x tortila gwenith neu tsapati i lapio’r parseli
4 brest cyw iâr, heb y croen
llond llwy fwrdd o bâst tikka cyw iâr
2 llond llwy fwrdd o olew blodau haul
6 llond llwy fwrdd o iogwrt naturiol
Sudd 1 lemwn
Mintys
1 llond llwy de o olew olifau
½ ciwcymbyr
Dail salad ifanc
4 tomato aeddfed cymedrol
cyfarwyddiadau
Twymo’r ffwrn i 200C ac wrth i chi ddisgwyl, plicio a thorri’r sglodion. Mae sglodion crinclyd yn gweithio’n arbennig o dda, ond mae’r sglodion syth, arferol yn blasu llawn cystal. Rhowch haen o olew dros y sglodion a’u rhoi ar bapur pobi gwrth-lynu am oddeutu 30 munud, gan eu troi drosodd bob hyn a hyn
Cymysgwch ddwy lond llwy fwrdd o bâst tikka a 3 llond llwy fwrdd o iogwrt naturiol gyda’i gilydd yn dda. Gwnewch 3 neu 4 toriad ysgafn yn y darnau cyw iâr gyda chyllell finiog a rhowch haen dda o’r marinâd drostynt. Rhowch y darnau cyw iâr mewn dysgl goginio gwrth-lynu a’u coginio am 20 i 25 munud
I wneud yr iogwrt a’r dresin mintys, torrwch ddyrnaid o’r mintys yn fân gyda chyllell a’i gymysgu gyda 3 llond llwy fwrdd o iogwrt naturiol, sblasiad o olew olifau a gwasgiad o sudd lemwn
Tynnwch y cyw iâr o’r ffwrn a rhoi lapiad gwenith neu tsiapati yn y ffwrn i gynhesu am funud neu ddwy. Torrwch y cyw iâr yn 4 neu 5 sleisen drwchus
Dewch â’r cyfan ynghyd trwy roi llwyeidiau o’r dresin dros y parseli cyw iâr, gan ychwanegu’r ciwcymbyr, y tomatos a’r dail salad os ydych yn eu defnyddio. Ychwanegwch y darnau tikka a gwasgaru’r sglodion crenslyd euraid o’u cwmpas cyn tywallt mymryn mwy o’r dresin drostynt a’u rholio’r barseli. Cynigwch y sglodion sydd dros ben mewn powlen ar wahân, gyda mwy o salad