Sleisen foron, caws a ffacbys

Gan
LFHW
30 - 45 Munud
Canolradd
yn gwasanaethu
6

Dyma’r ‘hen deip’ o goginio llysieuol, ond gallai ein neiniau ddysgu ambell beth i ni am gadw o fewn gyllideb go fain!

Fegan
Cynhwysion
150g/ 5½ owns o ffacbys coch
250g/ 9 owns o foron
1 egg
½ nionyn gwyn neu goch (40g/ 1½ owns)
1 llond llwy de o bâst tomatos
100g/ 3½ owns o gaws caled
cyfarwyddiadau
Twymwch y popty ymlaen llaw i 180C/350F. Irwch lestr popty bas o faint cymedrol, neu lestr quiche
Rhowch y ffacbys mewn sosban ac ychwanegu dŵr i’w braidd orchuddio. Gadewch iddynt fudferwi’n ysgafn am 15 munud nes bod y dŵr wedi cael ei amsugno a’r ffacbys yn feddal
Pliciwch a gratiwch y moron. Pliciwch y nionyn a’i dorri’n fân. Gratiwch y caws
Torrwch yr wy i bowlen gymysgu fawr, ei guro, ac ychwanegu’r holl gynhwysion eraill a’u cymysgu’n drylwyr. Trosglwyddwch nhw i’r llestr pobi, llyfnhau’r top a’i bobi am 25 munud nes ei fod yn gadarn ac yn frown golau