Sleisys Cacen Bisged Siocled, Cnau Ffrengig a Llus

Gan
Doves Farm
20 - 30 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
6

Caiff y gacen siocled hon ei galw’n gacen oergell weithiau. Ei hoeri yn yr oergell yn hytrach na’i phobi yn y popty sy’n allweddol i’r gacen syml ond ffrwythus, cneuog, blasus, sy’n plesio bron pawb, ac mae’n wych ar gyfer diddanu. Gallwch amrywio’r bisgedi, y ffrwythau sych neu’r cnau, gan ddibynnu ar beth sydd gennych chi yn y cwpwrdd.

Cynhwysion
300g o gnau Ffrengig wedi’u torri
600g o fisgedi ceirch ffrwythus
750g o siocled plaen
900g o laeth cyddwysedig
150g o fenyn
300g o lus sych
cyfarwyddiadau
Rhowch y cnau Ffrengig ar hambwrdd pobi a’u rhostio mewn popty poeth am 3 - 4 munud, rhowch naill ochr.
Torrwch y bisgedi’n ddarnau 10mm a’u rhoi naill ochr.
Toddwch y menyn a’r siocled gyda’i gilydd yn ysgafn.
Ychwanegwch y llaeth cyddwysedig, a’i droi hyd nes bod y gymysgedd wedi cyfuno.
Ychwanegwch y darnau o fisgedi, y cnau Ffrengig a’r llus, a’u troi.
Ffurfiwch siâp selsig 30cm / 12" allan o’r gymysgedd ar bapur pobi.
Rholiwch y papur pobi’n dynn o gwmpas y siâp selsig, a’i wasgu i gael gwared ar unrhyw aer.
Rhowch yn yr oergell i oeri am 3 - 4 awr.
I’w weini, bydd angen i chi ei ddadlapio a’i dorri’n sleisys 10mm / ¼".
Storiwch nhw mewn tun hyd nes eich bod chi eu hangen nhw.