Smwddi'r Haf

Gan
Gan Caroline Marson
0 - 10 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
4
Cynhwysion
2 eirinen wlanog oraeddfed, wedi’u torri, a thynnu unrhyw ddarnau meddal
1 banana frith, ei chroen wedi’i dynnu, a’i sleisio
60g o fefus, a thynnu unrhyw ddail
125ml o sudd oren
cyfarwyddiadau
Rhowch yr holl gynhwysion mewn blendiwr a blendio’r cyfan hyd nes ei fod yn llyfn.
Arllwyswch y ddiod i mewn i wydrau, a’i gweini.