Sqiwerau cyw iar crimp

Gan
LFHW
0 - 10 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
4

Mae hwn yn ffefryn gyda’r plant, wedi’i orchuddio gyda haen o gaws a briwsion hen fara sydd dros ben. Gweinwch gyda lletemau tatws neu datws trwy’u crwyn, moron a darnau ciwcymbr. 

Cynhwysion
75g o fara ychydig yn hen
40g o gaws sydd dros ben, wedi’i friwsioni neu wedi’i gratio
Halen
Pupur du mân
12 ffiled cyw iâr, neu 4 brest cyw iâr heb groen, wedi’u torri’n stribedi hir ac wedi’u dadrewi
Ar gyfer y dip mayonnaise:
2 ewin garlleg, wedi’u plicio a’u mathru
3 llwy fwrdd o berlysiau ffres wedi’u torri’n fân, fel basil, taragon, persli
1 llwy fwrdd o olew
1 lemwn, wedi’i dorri’n lletemau
cyfarwyddiadau
Rhowch sgiwerau bambŵ i socian mewn cynhwysydd bas am tua 15 munud.
Rhowch y bara mewn prosesydd bwyd a’i brosesu nes bydd yn friwsion. Rhowch mewn dysgl, ychwanegwch y caws a’r halen a phupur.
Cymysgwch y mayonnaise, garlleg, perlysiau a’r halen a phupur mewn dysgl. Rhowch y cyw iâr mewn dysgl a defnyddiwch 4 llwy fwrdd o’r cymysgedd mayonnaise i orchuddio’r darnau cyw iâr. Cadwch weddill y saws ar gyfer dipio.
Gosodwch y cyw iâr ar y ffyn bambŵ a’u trochi yn y cymysgedd briwsion bara a chaws. Gosodwch y darnau ar dafell bobi nad yw’n glynu a diferwch olew drostynt.
Coginiwch o dan gril poeth am 4–5 munud ar bob ochr.
Gweinwch gyda’r mayonnaise sydd ar ôl a’r lletemau lemon.
Cyngor gorau: Mae’n bosibl eu gwneud heb y sgiwerau bambŵ, ond mae gosod y cyw iâr ar y sgiwerau yn eu gwneud yn haws i’w trin wrth goginio. Mae’n syniad da socian y sgiwerau bambŵ am 15 munud cyn eu grilio, i atal llosgi. Cadwch friwsion bara mewn bagiau yn y rhewgell; gellir eu defnyddio’n syth o’r rhewgell ar gyfer eu hychwanegu at seigiau, gorchuddio teisennau pysgod a’u, hychwanegu at stwffin.