Stiw Llysieuol gyda Bresych â Menyn

Gan
Ken Harris, Glasgow City Council
Un Awr +
Canolradd
yn gwasanaethu
4

Mae’r stiw yma'n flasus, yn llenwi, ac yn defnyddio eich llysiau dros ben.

Cynhwysion
1 pen brocoli wedi’i dorri’n flodigion bach
1 blodfresychen fach, wedi’i thorri’n flodigion bach
1/2 pen seleri, wedi’i dorri’n fras
1 winwnsyn, wedi’i dorri’n fras
1 bwnsiad o shibwns, gwyn yn unig, wedi’u torri’n fras
1 bwlb o arlleg, y croen wedi’i dynnu oddi ar y clofau a’u cadw nhw’n gyfan
Carton 500g o passata
1 can o ffa menyn
1 cwpan o dŵr
1 talp o fenyn
1 ciwb stoc llysiau
Halen a phupur
cyfarwyddiadau
Mewn padell fawr, toddwch dalp o fenyn ac ychwanegwch y winwns, rhannau gwyn y shibwns a’r clofau garlleg. Dylech eu meddalu nhw dros wres isel am 2 i 3 munud.
Ychwanegwch y llysiau sydd ar ôl a’u ffrio’n ysgafn.
Ychwanegwch y passata, dŵr, ffa menyn, stoc, a halen a phupur.
Rhowch y clawr ar y badell, a’i goginio am 60 munud, a’i wirio’n rheolaidd i’w droi ac ychwanegu mwy o dwr os oes angen.
Paratowch y bresych â menyn. Rhowch y bresych wedi’i rwygo mewn padell nad yw’n glynu gydag ychydig lwyau bwrdd o dwr. Coginiwch nhw hyd nes eu bod nhw’n dynner. Draeniwch unrhyw dŵr sydd ar ôl ac ychwanegwch dalp o fenyn, a halen a phupur i roi blas, a’u troi.