Stiw Selsig wedi’i Fygu a Ffa Cymysg

Gan
HOFFI BWYD CASÂU GWASTRAFF
10 - 20 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
4

Swper cyflym at ganol yr wythnos. Mae’r stiw hwn yn defnyddio cynhwysion o’r cwpwrdd bwyd a gellir ei weini gyda bara crystiog i fopio’r saws neu, os yw’n well gennych, gydag unrhyw reis neu stwnsh tatws sydd gennych dros ben.

Rhewi
Yes
Cynhwysion
1 llond llwy fwrdd o olew olifau
1 nionyn, wedi ei dorri
Pecyn 360g o frankfurters mawr, wedi eu sleisio
Tun 400g o domatos wedi eu torri
Tun 400g o ffa cymysg, wedi eu draenio a’u rinsio
1 llond llwy fwrdd o stwnsh tomato
cyfarwyddiadau
Twymwch yr olew mewn sosban fawr a ffrïo’r nionyn am 3 munud, ychwanegwch y selsig a’i ffrïo am 2 funud. Trowch y tomatos, y ffa a’r stwnsh tomatos i mewn iddo
Dewch ag ef i ferwi, rhoi caead arno a gadael iddo fudferwi’n dawel am 10 munud gan ei droi yn achlysurol
Gweinwch gyda salad a bara crystiog