Stwnsh Twrci ac Ysgewyll

Gan
HOFFI BWYD CASÂU GWASTRAFF
20 - 30 Munud
Canolradd
yn gwasanaethu
4

Mae’r pryd hwn yn ffordd flasus iawn o ddefnyddio dau o fefrynnau’r ŵyl – twrci ac ysgewyll. Gallwch hefyd ddefnyddio unrhyw bannas neu foron sydd dros ben, neu fresych hefyd.

Rhewi
No
Cynhwysion
3 llond llwy fwrdd o olew
1 nionyn wedi ei sleisio
500g (1 lb) o datws rhost sydd gennych dros ben, wedi eu torri â chyllell
300g (11 owns) o ysgewyll wedi eu coginio, wedi eu torri â chyllell
250g (9 owns) O gig twrci dros ben, wedi ei dorri
4 wy canolig wedi eu potsio
cyfarwyddiadau
Twymwch 1 llond llwy fwrdd o olew mewn padell ffrïo fawr a ffrïo’r nionod am 4 neu 5 munud nes eu bod yn browno. Stwnsiwch y tatws yn fras mewn powlen fawr
Cymysgwch y nionod efo’r tatws, yr ysgewyll a’r twrci. Ychwanegwch sesnin a’u cymysgu’n dda gyda llwy
Twymwch weddill yr olew a gwasgu’r stwnsh i’r badell gan ei ffrïo an 3 neu 4 munud. Trowch y stwnsh drosodd (peidiwch â phoeni os yw’n malu) a’i ffrïo am 2 neu 3 munud arall nes y mae’n frown golau
Rhowch wy wedi potsio ar ei ben a’i weini