LFHW Tagine Twrci | Love Food Hate Waste Wales

Tagine Twrci

Gan
Claire Templeton, Transition Stirling
Un Awr +
Uwch
yn gwasanaethu
4

Pryd egsotig i’ch cynhesu yn y gaeaf. Mae’r tagine hwn yn rysáit wych ar gyfer bwyd Nadolig dros ben.

Rhewi
Yes
Heb Glwten
Heb Wyau
Heb Gynnyrch Llaeth
Cynhwysion
Cig coes twrci ffres oddi ar yr asgwrn, wedi’i dorri’n dameidiau
1 pupur coch
1 courgette
250ml o stoc cyw iâr (1/2 ciwb stoc)
2 dun o domatos mân
1 tun o wygbys
2 winwnsyn
1 llwy de o sinsir ffres
2 glof garlleg mâl
2 lwy fwrdd o goriander
4 llwy de o ras el hanout
1 lemwn cadw*
2 lwy fwrdd o olew
cyfarwyddiadau
Cynheswch yr olew mewn padell fawr ac ychwanegwch y winwns wedi’u torri’n fân, a’r sinsir a’r garlleg wedi’u torri’n fan. Coginiwch yn ysgafn am 5 munud.
Ychwanegwch y cig twrci a’i goginio’n ysgafn am 10 munud.
Ychwanegwch y pupur coch, courgette, tomatos tun, gwygbys, lemwn cadw wedi’i ddeisio*, ras el hanout, stoc cyw iâr a choriander.
Mudferwch am 30 i 45 munud, yna ychwanegwch halen a phupur i roi blas. Mudferwch am 30 munud arall er mwyn i’r blasau drwytho.
* Tynnwch halen gormodol o’r lemwn, a phan fyddwch yn ei ddefnyddio am y tro cyntaf, ychwanegwch y lemwn fesul chwarter, a blasu’r gymysgedd hyd nes i chi gael y blas dymunol.