LFHW Tameidiau Cyw Iâr Cajwn Crensiog | Love Food Hate Waste Wales

Tameidiau Cyw Iâr Cajwn Crensiog

Gan
LFHW
10 - 20 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
4

Mae’r tameidiau blasus hyn yn ffordd wych o ddefnyddio creision ŷd dros ben o waelod y bocs. Y cwbl sydd angen i chi ei wneud yw ychwanegu sbeis Cajwn a’u trawsnewid yn orchudd blasus ar gyfer cyw iâr, sy’n llawn blas y taleithiau deheuol.

Cynhwysion
460g o frest cyw iâr
75g o greision ŷd
2 lwy de o gymysgedd sbeis Cajwn
3 llwy fwrdd o flawd plaen
¼ llwy de o bupur du
2 wy canolig, wedi’u curo
2 lwy fwrdd o olew llysiau
cyfarwyddiadau
Twymwch y ffwrn i 190°C /170°C Ffan/Nwy5.
Torrwch y darnau brest cyw iâr yn 8 stribed.
Rhowch y creision ŷd mewn bag rhewgell a’u chwalu â’ch dwylo nes bydd y darnau yn fach ond dal yn grensiog. Ychwanegwch y sbeis Cajwn a’i ysgwyd yn dda nes bydd wedi cymysgu.
Gosodwch dri phlât bach, un gyda blawd wedi’i gymysgu â phupur du, un gydag wy wedi’i guro, a’r blât olaf gyda’r creision ŷd mâl.
Rhowch flawd ar stribed o gyw iâr, wedyn ei drochi yn yr wy, ac yn olaf pwyswch ef i mewn i’r briwsion creision ŷd gan sicrhau bod y cyw iâr i gyd wedi’i orchuddio. Gwnewch yr un fath gyda gweddill y stribedi cyw iâr.
Rhowch y cyw iâr wedi’i orchuddio ar dun pobi nad yw’n glynu wedi’i iro a thaenwch ychydig o olew ar bob un. Rhowch y darnau yn y ffwrn a’u coginio am 15–20 munud nes bydd y briwsion yn grimp ac euraidd a’r cyw iâr wedi’i goginio.
Gallwch ei weini gyda lletemau tatws melys a cholslo cartref.
***Cyngor***
Os hoffech wneud eich sbeis Cajwn eich hunain, gallwch gymysgu coriander mâl, cwmin, powdwr tsili a phinsied o halen. Rhowch gynnig ar ddefnyddio gwahanol sbeisiau yn yr haen o greision ŷd, fel sbeis jerk neu gymysgedd sbeis Mecsicanaidd.