Tameidiau Letys

Gan
HOFFI BWYD CASÁU GWASTRAFF
30 - 45 Munud
Uwch
yn gwasanaethu
12

Mae’r rysáit hon yn trawsffurfio letys dros ben yn fyrbryd blasus iawn sy’n berffaith i’w weini i westeion mewn cinio gwadd neu ar gyfer picnic.

Rhewi
No
Llysieuol
Cynhwysion
Menyn neu olew ar gyfer iro
1 pecyn o grwst pwff braster isel wedi’i rolio’n barod
1 wy bach, wedi’i guro
125g o siytni winwns coch wedi’u carameleiddio
75g o ddail letys cymysg ffres, wedi’u torri’n fân
125g o gaws gafr meddal
Pupur du i roi blas
cyfarwyddiadau
Cynheswch y popty ymlaen llaw i 200°C/180°C Ffan/Nwy 6. Irwch yn ysgafn hambwrdd myffins 12 twll.
Dadroliwch y crwst pwff a defnyddio cyllell finiog i’w dorri’n 12 sgwâr maint cyfartal. Gwasgwch y sgwariau crwst pwff yn ysgafn i mewn i’r tun myffins â’r corneli’n gorwedd dros yr ochr ychydig, yna brwsiwch bob sgwâr ag ychydig o’r ŵy wedi’i guro.
Rhowch lond llwy de o siytni winwns wedi’u carameleiddio ar waelod pob sgwâr o grwst pwff, yna ychwanegu letys wedi’i dorri a chaws gafr. Rhowch bupur du i roi blas a’u pobi am 15-18 munud hyd nes eu bod yn euraid ac wedi pyffio. Gadewch iddyn nhw oeri ychydig yn yr hambwrdd myffins, yna eu trosglwyddo i blât gweini.