Tarten Greision Ŷd

Gan
HOFFI BWYD CASAU GWASTRAFF
Un Awr +
Canolradd
yn gwasanaethu
1

Mae’r darten greision ŷd hon yn wych pan na allwch fynd i’r siop, gan y gallwch gadw’r holl gynhwysion yn y rhewgell neu’r cwpwrdd storio.

Llysieuol
Cynhwysion
1/4 pecyn o bestri byr wedi ei rolio’n barod
90 gram o syrop melyn
30 gram o friwsion bara (o fara dros ben)
1/2 lemwn (y sudd a’r rhinflas)
1/2 llond llwy de o sinsur sych
1 wy
30 gram o greision ŷd
2-3 dyrnaid o reis (i bobi’r pestri yn ddall)
Ymenyn wedi ei doddi i iro casyn y darten
cyfarwyddiadau
Twymo’r popty ymlaen llaw i 180 gradd
Iro casyn tarten 10cm gyda haen o ymenyn
Gosod pestri rownd y casyn tarten gan adael iddo hongian dros yr ymyl
Rhoi papur gwrthsaim dros y pestri, rhoi dyrnaid neu ddau o reis drosto a’i bobi’n ddall am 20 munud, yna tynnu’r reis a’r papur gwrthsaim allan a phobi am 10 munud arall
Pan fydd y pestri’n coginio, cymysgwch y sinsur, y syrop melyn, a sudd lemwn a’r rhinflas, y briwsion bara a’r wyau yn drylwyr mewn powlen a’u plygu’n dyner i’r creision ŷd
Rhowch y cymysgedd creision ŷd yn y casyn a’i roi’n ôl yn y popty am 20 i 25 munud nes bod y top wedi crasu’n frown golau
Gweinwch y darten yn gynnes braf