Tarten Stilton, Ham ac Ysgewyll

Gan
LFHW
20 - 30 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
6

Mae ysgewyll yn cael yr un effaith a Marmite ar bobl. Rydych chi naill ai wrth eich boddau efo nhw neu yn eu casáu â chas perffaith. Yn Bangers&Mash rydym ni yn bendant yn chwifio’r baneri o’u plaid bob tro. Mae hyd yn oed y plant yn pwyso arnom i’w prynu iddynt pan fyddwn yn mynd i siopa. Rhyfedd o fyd!

Felly er bod y rhan fwyaf o bobl yn dygymod ag ysgewyll yn eu cinio Nadolig, er parch at hen draddodiad, mae tŷ ni yn tueddu i’w bwyta trwy holl fisoedd y gaeaf. I mi, eu natur grenshlyd a’u hawgrym o flas cnau sy’n apelio, ac mae’r darten hon yn gwneud y gorau o hynny, ac yn eu cyfuno gyda blas cryf a hallt y Stilton a darnau hyfryd o ham wedi berwi.

A gan fod y cynhwysion hyn yn digwydd bod y math o fwydydd sy’n llercian yn yr oergell adeg y Nadolig, y mae’n ffordd ddelfrydol o ddefnyddio rhai o weddillion yr ŵyl.

Cynhwysion
175g o flawd plaen
Pupur a halen
75g o ymenyn
350g o ysgewyll
3 wy
150ml o hufen dwbl
150ml o laeth
100g o ham wedi ei ddarnio
50g o gaws Stilton
cyfarwyddiadau
Twymwch y popty ymlaen llaw i 190°C / nwy marc 5.
I wneud y crwst brau, hidlwch y blawd i bowlen fawr gyda’r halen. Gyda blaenau eich bysedd, rhwbiwch yr ymenyn i mewn nes y mae’n teimlo fel briwsion bara meddal. Ychwanegwch ddigon o ddŵr oer i ddod â’r cymysgedd at ei gilydd yn does cadarn. Gorchuddiwch gyda haen o ffilm glynu a’i roi yn yr oergell am hanner awr.
I wneud y crwst brau, hidlwch y blawd i bowlen fawr gyda’r halen. Gyda blaenau eich bysedd, rhwbiwch yr ymenyn i mewn nes y mae’n teimlo fel briwsion bara meddal. Ychwanegwch ddigon o ddŵr oer i ddod â’r cymysgedd at ei gilydd yn does cadarn. Gorchuddiwch gyda haen o ffilm glynu a’i roi yn yr oergell am hanner awr.
Torrwch yr wyau i jwg a chwisgio’r llaeth a’r hufen i mewn, gan ychwanegu mymryn o bupur.
Os nad yw’r ysgewyll wedi cael eu coginio ynghynt rhowch nhw i ferwi neu stemio nes y maent yn dechrau troi’n dyner. Rinsiwch nhw dan ddŵr oer i’w hatal rhag coginio rhagor ac er mwyn iddynt gadw eu lliw gwyrdd llachar. Draeniwch nhw’n dda a thorri pob un yn ei hanner.
Gosodwch yr ysgewyll ar draws y toes ar waelod y ddysgl ac ychwanegu mymryn o halen – dim gormod gan fod y caws yn gallu bod yn eithaf hallt.
Gwasgarwch y darnau o ham drosto ac yna briwsioni’r Stilton drosto. Yn olaf tywalltwch y cymysgedd o hufan a wyau.
Byddwch yn ofalus wrth osod y darten yn y popty am tuag 20 munud nes y mae’r crystyn yn frau ac euraid a’r llenwad wedi setio ac wedi dechrau brownio ychydig. Gweinwch gyda salad syml a mwynhewch!