Tarten Winwns Coch A Chaws Gafr Gyda Phesto

Gan
Neil Forbes
20 - 30 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
4

Mae’r rysáit hawdd a blasus hon gan y cogydd, Neil Forbes, o Café St Honore, yn berffaith i ddechrau, fel prif gwrs, neu hyd yn oed fel bwyd parti.

Rhewi
Yes
Cynhwysion
3 winwnsyn coch, wedi’u plicio a’u haneru, yna eu torri’n dalpiau
1 talp o gaws gafr neu geuled gafr
Llond llaw o berlysiau fel basil, persli neu arlleg gwyllt hyd yn oed
1 clof o arlleg
1 darn bach o gaws caled, oddeutu 50g
Ychydig o gnau fel cnau cyll neu gneubinwydd, neu gnau Ffrengig hyd yn oed
200ml o olew olewydd neu olew had rêp oer gywasgedig
Halen a phupur
4 disg o grwst pwff
Llond llaw o ferwr a berw’r dŵr
cyfarwyddiadau
Cynheswch y popty ymlaen llaw i 200°C.
I wneud y pesto, blitsiwch y perlysiau, y caws caled, y garlleg, y cnau, yr olew olewydd bron i gyd, a phinsiad o halen a phupur, mewn prosesydd bwyd.
Cynheswch ychydig o olew mewn padell ffrïo ac ychwanegwch y talpiau o winwns coch. Ychwanegwch halen a phupur i roi blas, a’u coginio am ychydig funudau ar wres uchel i feddalu’r winwns ychydig.
Rhowch lond llwy fwrdd o besto ar ben bob disg o grwst. Ychwanegwch haen o winwns, yna briwsioni’r caws gafr drosto. Pobwch nhw yn y popty am 10 munud neu hyd nes bod y crwst wedi coginio ac yn lliw euraidd.
Gweinwch nhw gyda berwr a berw’r dŵr, diferu olew olewydd drosto ac ychwanegu halen i roi blas.