Tartennau Twrci a Chas Gafr

Gan
HOFFI BWYD CASÂU GWASTRAFF
20 - 30 Munud
Canolradd
yn gwasanaethu
4

Mae’r rhain yn dartennau unigol ac maent yn ffordd dda o ddefnyddio unrhyw gig twrci neu gyw iâr sydd dros ben. Maen nhw’n hawdd iawn i’w paratoi ond yn edrych yn drawiadol! Os nad oes gennych gaws gafr gallwch ddewis unrhyw gaws meddal arall yn ei le.

Rhewi
Yes
Cynhwysion
Pecyn 350g o haenau crwst pwff ysgafn
Pecyn 100g o gaws gafr ysgafn, wedi ei dorri’n bedair tafell
100g (4 owns) o gig twrci dros ben, wedi ei dorri’n ddarnau 1cm
100g o domatos ceirios wedi eu torri yn eu hanner
4 llond llwy de o jeli cyraints cochion
cyfarwyddiadau
Twymwch y ffwrn ymlaen llaw i 220oC, nwy marc 7
Dod-roliwch y crwst a’i dorri yn 4 sgwaryn
Rhowch dafell o gaws gafr yng nghanol pob sgwaryn a rhoi chwarter y twrci a thomato ar ei ben. Rhowch lond llwy de o jeli cyraints cochion ar bob un a’u pobi am 15 munud nes y maent yn frown golau
Addurnwch gyda salad a’i weini