Tatws ac Ysgewyll Sur a Melys

Gan
SIMON KENTON O GEGIN GYMUNEDOL DINNERTIME
Canolradd
yn gwasanaethu
2

Dyma ffordd ragorol o ddefnyddio unrhyw lysiau gwyrddion neu wreiddlysiau sydd ar ôl wedi’r cinio Nadolig. Gallwch ychwanegu tshili a pherlysiau os dymunwch, yn ddibynol ar faint o wres y gallwch ei ddioddef!

Llysieuol
Cynhwysion
300g o ysgewyll wedi’u berwi (a’u torri’n eu hanner neu’n chwarteri)
300g o datws rhost (wedi eu torri’n ddarnau addas i’r fforc)
2 llond llwy fwrdd o olew hadau blodyn yr haul
½ llond llwy de o hadau cwmin
1 llond llwy de o hadau mwstard duon (os dymunwch)
1×400g o domatos tun wedi eu malu
1 nionyn (wedi ei sleisio’n denau yn ei hyd)
3 clof garlleg (wedi ei sleisio’n denau)
½ lemwn (sudd a rhinflas)
1 llond llwy de o bowdwr cwmin
½ tshili gwyrdd wedi ei dorri’n fân (os dymunwch)
¼ llond llwy de o bowdwr tshili (at eich blas)
1 llond llwy de o halen
1 llond llwy fwrdd o saws llugaeron (os dymunwch)
2 cm o sinsir ffres (wedi ei sleisio’n goesau matsys)
cyfarwyddiadau
Twymwch yr olew, ffrïwch yr hadau mwstard a’r hadau cwmin dros wres isel nes iddynt bopio. Ychwanegwch y nionyn, y garlleg a’r tshili ffres a’u coginio nes y maent yn feddal
Ychwanegwch y sbeisys, tomatos lemon a saws llugaeron a choginio am 10 munud
Trowch y llysiau-dros-ben i mewn i’r cymysgedd a’u coginio’n ysgafn nes y maent yn boeth
Tynnwch y badell oddi ar y gwres, troi’r sinsir i mewn a rhoi caead arni am 10 munud i’r blas gael cyfuno
Gweinwch yn boeth neu ar dymheredd ystafell fel prif gwrs gyda reis, bara Indiaidd neu salad, neu fel dantaith ategol gyda gweddillion y cig twrci