Tatws coch sawrus tsieineaidd

Gan
Albert Bartlett
10 - 20 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
4

Dyma ddull syml gan Albert Bartlett i ychwanegu ychydig o sbeis at eich tatws. Mae’r saig ar ei gorau gyda thatws sy’n gweddu i goginio cyffredinol.

Cynhwysion
4 taten goch ‘Rooster’
1 llwy fwrdd o olew sesame
1 winwnsyn, wedi’i dafellu’n fân
2 ewin garlleg, wedi’u plicio a’u mathru
1cm sinsir, wedi’i blicio a’i gratio
2 lwy fwrdd o saws soi halen isel
1 llwy fwrdd o finegr gwin reis
1 bob un o bupur coch a gwyrdd, wedi’i dafellu
Pinsiad o fflochiau tsili sych
3 shibwnsyn, wedi’u torri
cyfarwyddiadau
Torrwch y tatws coch fel coesau matsis tenau a’u gosod mewn powlen o ddŵr poeth sy’n addas i’w roi mewn microdon.
Gorchuddiwch y bowlen a’i roi yn y microdon ar ‘uchel’ am 3 munud. Draeniwch y tatws a’u gadael i stemio’n sych mewn gogr neu golandr.
Twymwch olew sesame ar wres uchel mewn woc gyda chaead.
Ychwanegwch y winwns, y garlleg a’r sinsir, a’i ffrio am 2–3 munud i’w feddalu.
Ychwanegwch y tatws gyda saws soi a finegr gwin reis, yna coginiwch y cyfan 2–3 munud arall gyda’r caead arno.
Nesaf, rhowch y pupur yn y woc a chymysgu’r fflochiau tsili a shibwns drwy’r cyfan.
Coginiwch am 4–5 munud eto i orffen, nes bydd y tatws wedi coginio trwyddynt.
I’w weini ar unwaith.