Tatws trwy eu croen ddwywaith

Gan
LYNDON GEE
Un Awr +
Dechreuwr
yn gwasanaethu
4

Mae’r rysáit yma’n un hawdd ei haddasu. Gallwch chi ychwanegu sawl math o bethau at y tatws.

Rhewi
Yes
Llysieuol
Cynhwysion
Kilo (2lbs 4oz) o datws – 4–8 yn ôl pa mor fawr ydyn nhw (neu datws pob)
Llwyaid de o olew llysiau (megis olew’r olewydd)
400g (14oz) o lysiau cymysg (megis cennin, madarch a phys) wedi’u torri
75ml (2floz) o laeth
Pinsiad hael o halen a phupur
150g (5oz) o gaws wedi’i ratio (bydd unrhyw fath o gaws yn addas)
cyfarwyddiadau
Golchi’r tatws, eu procio â fforc a’u gadael yn y ffwrn am 1–1¼ awr (nwy: 6, trydan: 180ºC/400ºF) yn ôl pa mor fawr ydyn nhw. Gadael y tatws i oeri cyn eu haneru. Heb niweidio’r croen, tynnu’r cynnwys a’i roi mewn powlen.
Yn y cyfamser, rhoi’r olew mewn padell a choginio’r llysiau’n ofalus, gan osgoi eu troi’n frown.
Stwnshio’r tatws a’u cymysgu gyda’r llaeth, yr halen a’r pupur cyn troi’r llysiau a hanner y caws i mewn.
Dod â’r cymysgedd yn ôl i groen y tatws â llwy, dodi gweddill y caws arnyn nhw a’u trefnu ar hambwrdd cyn eu gadael yn y ffwrn am 15-20 munud (nwy: 6, trydan: 180ºC/400ºF) nes eu bod yn frown.