Teisen Fanana Masnach Teg

Gan
RESTAURANT ASSOCIATES
Dechreuwr
yn gwasanaethu
2

Rysáit gan Restaurant Associates i ddefnyddio unrhyw ynenyn neu fananas sydd gennych dros ben.

Cynhwysion
225g o flawd plaen
2 llwy de wastad o bowdwr pobi
80g o ymenyn heb ei halltu
1 wy maes
110g o siwgwr caster Masnach Deg
4 o fananas Masnach Deg o faint cymedrol
50g o gnau Ffrengig (dewisol)
Rhinflas 1 oren organig
Rhinflas 1 lemwn organig
1 llond llwy de o siwgwr demerara Masnach Deg
cyfarwyddiadau
Gogrwn y blawd a’r powdwr pobi, ychwanegu’r ymenyn, yr wy a’r siwgwr caster
Eu cymysgu gyda chwisg llaw trydanol nes cael gwead tywodlyd
Stwnsio’r bananas a’u hychwangeu at y gymysgedd
Ychwanegu’r cnau Ffrenig a’r rhinflas
Ei godi i dun pobi cacen a’i roi mewn popty wedi ei dwymo ymlaen llaw am 1 awr ar 180C